Dokumentacja z interwencji

Rzetelnie prowadzona dokumentacja – podstawa wnioskowania o odszkodowanie

Nasze usługi dotyczą działań związanych z lokalizowaniem wycieków oraz osuszaniem pomieszczeń i całych budynków, a potwierdzeniem prowadzonych działań jest skrupulatnie przygotowywana dokumentacja w postaci zdjęć, protokołów, wycen, opisów. Na każdym etapie współpracy z Klientem przygotowujemy wszystko, co niezbędne do przekazania ubezpieczycielowi. Współpracując z Centrum Osuszania masz pewność, że kwestie formalne będzie prowadzić firma, która ma doświadczenie i odpowiednie kompetencje.

Od oględzin po protokół końcowy

Każdy z poniższych etapów ma na celu przedstawienie ubezpieczycielowi szczegółowych informacji oraz materiałów, które stanowią niepodważalny dowód zasadności prowadzonych działań. Ta niepodważalność pozwala zminimalizować ryzyko zastrzeżeń ze strony ubezpieczyciela i zwiększyć szansę na szybką wypłatę odszkodowania we wnioskowanej wysokości.

1. Protokół wstępny wykonujemy na podstawie oględzin miejsca, które wymaga interwencji, a prowadzone przez nas działania to:

obranie punktów pomiarowych – na nich przeprowadzony jest pierwszy pomiar i każdy kolejny; w ten sposób obrazujemy zasadność wykonywanych prac, pokazując, że są to faktycznie miejsca związane z zawilgoceniem i że po naprawie ewentualnych usterek oraz osuszaniu poziom wilgoci spadł do zgodnego z normami bezpieczeństwa;

wykonanie zdjęć – ponieważ równie ważna jest dokumentacja fotograficzna, obrazująca zastaną sytuację; fotografujemy punkty pomiarowe, a w przypadku lokalizowania wycieków, również miejsca potencjalnego źródła awarii, na przykład dany fragment ściany, w którym znajdują się instalacja wodociągowa;

opis planowanego działania – wskazujemy i opisujemy proponowane metody odnalezienia ewentualnej usterki, dotarcia do źródła zalania oraz naprawy uszkodzeń tak, aby późniejsze osuszanie mogło przynieść długotrwały efekt.

Dopełnienie stanowi kolejna część dokumentacji, czyli kosztorys, w którym na podstawie powyższych punktów szacujemy koszt naszych prac.

2. Kosztorys to kolejna część przygotowywania dokumentacji. W oparciu o wcześniejsze oględziny i pozostałe działania, wyceniamy wstępnie koszt całej naszej interwencji. Jest to kosztorys wstępny, ponieważ:

jeżeli w trakcie prac okaże się, że konieczne będą dodatkowe działania, a zatem koszt usługi wzrośnie, taką informację zawieramy w dokumentacji uzupełniającej dla ubezpieczyciela,

do faktury wystawionej finalnie przez Centrum Osuszania doliczyć trzeba będzie zapewne koszt naprawy awarii (na przykład przez hydraulika) oraz koszt ewentualnego remontu.

Taki kosztorys przekazujemy Klientowi celem przesłania go do ubezpieczyciela. Gdy Klient otrzyma akceptację, możemy kontynuować nasze działania.

3. Opis dotarcia do źródła zalania lub samego osuszania, zależnie od sytuacji. Przy standardowych awariach instalacji wodnej nasz specjalista zazwyczaj samodzielnie usuwa dany fragment ściany lub posadzki czy listew przypodłogowych. Może być konieczne:

dotarcie do źródła awarii i udokumentowanie tego na zdjęciach oraz w opisie – po zastosowaniu jednej z metod lokalizowania wycieków, uwzględnionej we wstępnym protokole,

niezwłoczne rozpoczęcie osuszania – gdy prace naprawcze są niepotrzebne lub gdy lokalizowanie źródła wilgoci jest zbędne i można przejść do obniżania poziomu wilgoci.

W trakcie prac nadal fotografujemy odczyty z urządzeń pomiarowych. Zmniejszający się poziom zawilgocenia powierzchni jest odpowiednio udokumentowany.

4. Protokół kontrolny tworzymy w trakcie osuszania i on również po stworzeniu przesyłany jest przez Klienta ubezpieczycielowi, a zawieramy w takim protokole:

zdjęcia stosowanych urządzeń – sfotografowane pracujące osuszacze, pompy ciśnieniowe, wentylatory oraz inne użyte w oparciu o realne potrzeby,

odczyty z urządzeń pomiarowych – przeprowadzone w punktach pomiarowych wilgotnościomierzem, kamerą termowizyjną etc.

Gdy opinia ubezpieczyciela jest pozytywna i nie zgłasza on żadnych zastrzeżeń, prace są kontynuowane zgodnie z planem.

5. Protokół zakończenia ma na celu udokumentowanie pomiarów po zakończeniu prac, przedstawienie dokumentacji zdjęciowej, ukazującej, że nasze działania można faktycznie uznać za sfinalizowane. Zawiera on:

ostateczne odczyty z punktów pomiarowych – wskazujące na przykład, że poziom zawilgocenia danego miejsca spadł z 90% i więcej do bezpiecznych 3%,

zdjęcia – fotografie, na których widoczne są odczyty z urządzeń pomiarowych, a także same punkty pomiarowe i całe osuszone powierzchnie.

Również ten protokół Klient przekazuje ubezpieczycielowi jako zwieńczenie prac Centrum Osuszania. W kwestii kolejnych usług może się już kontaktować na przykład z firmą remontową.

dokumentacja z interwencji

Dlaczego dokumentacja jest tak istotna

Obecne procedury wielu firm ubezpieczeniowych dopuszczają wypłatę odszkodowania bez wizyty rzeczoznawcy w mieszkaniu czy domu naszego Zleceniodawcy. Wystarczy przesyłana na bieżąco dokumentacja (Klient wysyła wszystko drogą mailową), aby dowody takie zostały uznane za ważne i odpowiednio obrazujące informacje zawarte w protokołach. Dbamy o to, aby taka dokumentacja oddawała w pełni sytuację – tak możemy pomóc również Tobie.

Skontaktuj się z nami, gdy potrzebujesz wsparcia we wszystkich kwestiach związanych z zalaniem, lokalizowaniem wycieków, osuszaniem. Służymy fachową pomocą właścicielom mieszkań, domów i innych obiektów, zapraszamy do współpracy.

Menu