Porady

Osuszanie po zalaniu – szczegóły mają znaczenie

Proces osuszania po zalaniu należy zaplanować indywidualnie dla danej realizacji, aby osiągnąć rezultat zgodny z oczekiwaniami. Takie działania mają na celu możliwie szybkie usunięcie nadmiaru wilgoci z powierzchni i wnętrz, aby nie dopuścić do trwałych uszkodzeń ścian, sufitów czy podłóg. O czym zatem należy poinformować firmę, której będziesz zlecać wykonanie prac i co powinien sprawdzić specjalista podczas wykonywania oględzin? W dzisiejszym artykule przedstawimy kilka wytycznych.

Aby szybko pozbyć się wilgoci

Optymalnym sposobem jest użycie profesjonalnych urządzeń, które po odpowiednim zaprogramowaniu pracują nieprzerwanie, osuszając powietrze w pomieszczeniach na tyle, że powstają warunki optymalne do uwalniania wilgoci ze wszystkich powierzchni w pomieszczeniach.

Główne informacje, które należy przekazać już podczas pierwszej rozmowy z firmą specjalizującą się w branży osuszania (po zalaniu, podposadzkowego i innych) dotyczą tego, czy:

  • awaria została już usunięta – bezzasadne jest rozpoczynanie prac, gdy proces przenikania wilgoci trwa za sprawą nieszczelnych przewodów ukrytych w ścianie, rur pod podłogą lub z innych przyczyn, których nie można usunąć samodzielnie;
  • warunki są odpowiednie – należy zdemontować lub odsunąć wszystkie meble oraz wyposażenie wnętrz zasłaniające mokre powierzchnie, aby stworzyć warunki do uruchomienia osuszacza;
  • wcześniej zostały podjęte inne działania – w tym również nieskuteczne próby z użyciem maszyn i urządzeń, intensywne wietrzenie pomieszczeń, stosowanie preparatów chemicznych o właściwościach osuszających.

Na tej podstawie można wstępnie dobrać metodę, lecz ostateczny harmonogram prac powstaje po pierwszym spotkaniu, gdy wykonywane są pomiary.

Co jeszcze ma znaczenie dla skutecznego osuszania po zalaniu

Nowoczesne urządzenia pomiarowe, w tym wilgotnościomierz, służą pozyskaniu precyzyjnych danych odnośnie poziomu wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu, wilgotności powierzchni przeznaczonych do osuszania, temperatury otoczenia. W przypadku osuszania podposadzkowego możliwe jest dodatkowo zmierzenie poziomu wilgotności głębszych warstw podłogi z użyciem specjalnej sondy.

To wszystko można ustalić z pomocą jednego solidnego urządzenia, natomiast są też informacje dodatkowe, które należy przekazać, głównie:

  • grubość ścian/sufitów/podłóg oraz ich struktura,
  • metraż pomieszczenia przeznaczonego do osuszania po zalaniu,
  • metraż oraz rozkład pomieszczeń, gdy potrzebne są działania na większą skalę,
  • warunki na czas prowadzenia prac – czy wnętrza są ogrzewane, czy jest możliwość szczelnego ich zamknięcia, czy dostępne są gniazda elektryczne i podłączenie do sieci.

Co ważne, nawet w najtrudniejszych i najbardziej nietypowych warunkach można zazwyczaj przeprowadzić skuteczne osuszanie przy zastosowaniu solidnych urządzeń o dużej wydajności. Jeszcze przed kilkoma dekadami taka skuteczność w krótkim czasie i w systemie energooszczędnym była nieosiągalna.

Poznaj przykłady, aby sprawdzić jak to działa

Również na podstawie dotychczasowych i obecnych doświadczeń Centrum Osuszania wiemy, jak duże jest zapotrzebowanie, gdy mowa o sytuacjach nagłych, dotyczących zalania. Współpraca z solidnym usługodawcą jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż samodzielne działanie bez planu. Niezależnie od tego, czy Ty jesteś osobą poszkodowaną, czy to sąsiad mieszkający piętro niżej potrzebuje osuszania po zalaniu, współczesne technologie są Twoim sprzymierzeńcem.

Menu