Porady

Różnice między osuszaczami kondensacyjnymi a adsorpcyjnymi

Spis treści


W poprzednich wpisach wielokrotnie pojawiały się mniej lub bardziej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych osuszaczy. Ich właściwości sprawiają, że nieprzypadkowo dane urządzenia są odpowiednie do konkretnych realizacji. Główne różnice między osuszaczami kondensacyjnymi a adsorpcyjnymi sprawiają, że w zasadzie tylko cel w postaci osuszonych powierzchni pozostaje wspólny. Rozbieżności dotyczą urządzeń dowolnej generacji, tak starszych, jak i tych tworzonych obecnie.

Czym się różnią zasady działania obu urządzeń

Najbardziej charakterystyczną różnicą jest sposób, w jaki każde z urządzeń skrapla wilgoć z osuszanego powietrza. W urządzeniach kondensacyjnych odbywa się to poprzez agregat skraplający.

  • Wbudowany wentylator sprawia, że powietrze z pomieszczenia trafia do osuszacza na parownik, gdzie następuje chłodzenie do temperatury, w której wytrąca się woda (tzw. punkt rosy).
  • Skropliny trafiają do zbiornika, dalej do pompy wodnej, a stamtąd do skraplacza. Osuszone i ogrzane w skraplaczu powietrze wydostaje się ponownie do pomieszczenia.
  • Działa to na zasadzie cyklu i powtarza się do momentu wyłączenia maszyny.

Mechanizm adsorpcyjny sprawia natomiast, że pobrane powietrze trafia najpierw do obecnego w osuszaczu filtra, na którym zostają wszelkie zanieczyszczenia, następnie przechodzi przez rotor pokryty specjalną substancją higroskopijną, pochłaniającą i skraplającą wilgoć.

  • Wilgoć trafia do zbiornika, który również tutaj jest integralną częścią urządzenia.
  • Oczyszczone i osuszone powietrze ulega ogrzaniu, jest cieplejsze o kilka stopni niż z osuszacza kondensacyjnego.
  • Również w tym przypadku mechanizm działa na zasadzie cyklu, czyli powtarzalności opisanej sekwencji.

Podobnie w niewielkich urządzeniach pokojowych, jak też znacznie większych przemysłowych zasada pobierania i osuszania powietrza jest taka, jak w modelach stosowanych do osuszania typowych szkód wodnych.

Istotne z Twojego punktu widzenia

Klientów interesuje zazwyczaj wydajność urządzeń, całkowity koszt usługi oraz koszt energii elektrycznej pobieranej podczas pracy osuszacza. Można to przedstawić jak w poniższej tabeli.

Osuszacz kondensacyjny Osuszacz adsorpcyjny
Wydajność bardziej zależna od warunków pracy, między innymi od temperatury i wilgotności powietrza w momencie rozpoczęcia osuszania. Wydajność na stałym poziomie niezależnie od panujących warunków otoczenia. Osusza nawet powietrze o temperaturze 0°C.
Potrzebuje więcej czasu na osuszenie zawilgoceń, ponieważ podgrzewa temperaturę otoczenia tylko o około 2°C. Podnosi temperaturę powietrza w pomieszczeniu nawet o 10°C, stąd przy niektórych zadaniach pozwala znacznie skrócić czas pracy.
W tym samym czasie zużywa mniej energii. Najwyższa moc znamionowa urządzenia marki Corroventa to 550 W (model K5 ES HP PX). Większe zużycie energii za sprawą wyższej uwzględnionej mocy znamionowej: 1500 W (dla modelu A4 ES).
Pracuje głośniej, dlatego jeżeli miejsce osuszania jest zamieszkałe, należy brać pod uwagę dość uciążliwy hałas. Cicha praca pozwala komfortowo usuwać szkody wodne przy zamkniętych drzwiach. Dźwięki pracy urządzenia nie będą dokuczliwe.

W przypadku każdego z takich urządzeń konieczne jest jednak uwzględnienie bardziej szczegółowych informacji co do samych osuszanych powierzchni, pomieszczeń i całych obiektów. Nie należy więc kierować się jedynie wymienionymi już cechami, a dokładniej ocenić całą sytuację.

Kwestie ważne w kontekście pomieszczenia lub budynku

O różnicach między osuszaczami kondensacyjnymi a adsorpcyjnymi informujemy naszych Klientów z uwzględnieniem tego, co można zrobić przy usuwaniu szkód wodnych. Co dokładnie ma tutaj znaczenie?

Osuszacz kondensacyjny

Osuszacz adsorpcyjny

Większe wymagania odnośnie temperatury otoczenia. Nie działa prawidłowo w otoczeniu poniżej 0-5°C. Osusza powietrze bez jego schładzania, może więc pracować w temperaturze 0°C, zapewniając wysoką skuteczność.
Jest mniej wrażliwy na zanieczyszczenia. Specjalne filtry szybko i skutecznie wychwytują zanieczyszczenia z powietrza, izolacji ścian etc. Bardziej wrażliwy na zanieczyszczenia, więc nie powinien być stosowany w pomieszczeniach po budowie czy remontach.
Wyższa wydajność osuszania w przeliczeniu na litry – w optymalnych dla siebie warunkach usuwa z powietrza do 45 l wilgoci na dobę. Wydajność znacznie niższa, utrzymująca się na poziomie 27 l usuniętej z powietrza wilgoci na dobę.
Może być używany w dużych pomieszczeniach i przy bardzo zawilgoconych powierzchniach, choćby na budowie przy wilgoci technologicznej. Dobrze osusza niewielkie pomieszczenia i zawilgocenia miejscowe, pozwala szybko uporać się z mniejszymi awariami.

O powyższych osuszaczach mówi się jednak zawsze w zestawieniu z konkretnym problemem dotyczącym zalania, awarii złączy wodociągowych, powodzi, podtopień, osuszania wilgoci technologicznej, czyli z uwzględnieniem konkretnej sytuacji. Dla każdej z takich sytuacji priorytetem będą inne dane techniczne.

Różnice między osuszaczami kondensacyjnymi a adsorpcyjnymi

Osuszacz adsorpcyjny to wysoka wydajność niezależnie od warunków, cicha praca oraz większa zdolność ogrzewania powietrza, lecz jednocześnie wyższe zużycie energii elektrycznej oraz większa wrażliwość na zanieczyszczenia. Modele kondensacyjne natomiast są bardziej odporne na zanieczyszczenia i tańsze w eksploatacji, lecz w znikomym stopniu podgrzewają powietrze, a pracują na maksimum swoich możliwości tylko w optymalnej temperaturze. Nie powinny to być jednak główne kryteria, gdy trzeba przystąpić do usuwania szkód wodnych. O doborze najlepiej zdecyduje doświadczony specjalista.

osuszacze roznice między kondensacyjnymi a absorpcyjnymi

Sprawdź też Jak używać osuszacza powietrza do miejscowych szkód wodnych


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Czym różni się sposób działania osuszacza kondensacyjnego od osuszacza adsorpcyjnego?

Osuszacz kondensacyjny skrapla wilgoć przez agregat skraplający i chłodzenie powietrza, podczas gdy osuszacz adsorpcyjny pobiera powietrze przez filtr i skrapla wilgoć przez rotor pokryty substancją higroskopijną.

Jakie są różnice w wydajności między osuszaczami kondensacyjnymi a adsorpcyjnymi?

Osuszacz kondensacyjny ma wydajność bardziej zależną od warunków pracy i potrzebuje więcej czasu na osuszenie, podczas gdy osuszacz adsorpcyjny osusza na stałym poziomie i może skrócić czas pracy, podnosząc temperaturę pomieszczenia nawet o 10°C.

Czy istnieją różnice w zużyciu energii między osuszaczem kondensacyjnym a adsorpcyjnym?

Tak, osuszacz kondensacyjny zużywa mniej energii, z mocą znamionową do 550 W, podczas gdy osuszacz adsorpcyjny zużywa więcej energii z uwzględnioną mocą znamionową do 1500 W.

Jakie są różnice w pracy osuszaczy kondensacyjnych i adsorpcyjnych w kontekście hałasu?

Osuszacz kondensacyjny pracuje głośniej, co może być uciążliwe w zamieszkałym miejscu, podczas gdy osuszacz adsorpcyjny pracuje cicho, co pozwala komfortowo usuwać szkody wodne bez dokuczliwego hałasu.

Czy osuszacze różnią się pod względem wrażliwości na zanieczyszczenia?

Tak, osuszacz kondensacyjny jest mniej wrażliwy na zanieczyszczenia, dzięki specjalnym filtrom, podczas gdy osuszacz adsorpcyjny jest bardziej wrażliwy i nie powinien być stosowany w pomieszczeniach po budowie czy remontach.

Menu