Porady

Osuszacze ze sterowaniem cyfrowym, czyli niższe koszty usuwania szkód wodnych

Innowacyjne rozwiązania są często spotykane w usuwaniu szkód wodnych, a ich praktyczne zastosowanie sprawia, że cały proces może być nie tylko proekologiczny i przyjazny osuszanym powierzchniom, ale też korzystny z finansowego punktu widzenia. Można to zobaczyć na przykładzie marki Corroventa, która procesy skutecznego osuszania zna doskonale od lat i dzięki temu często wprowadza na rynek stale udoskonalane urządzenia. W tym artykule przedstawimy pokrótce, jak istotny wpływ na codzienną pracę Centrum Osuszania oraz na zadowolenie Klientów mają poszczególne funkcjonalności.

Oszczędzanie podczas usuwania szkód wodnych

W sytuacjach awaryjnych, również jeszcze przed uzyskaniem odszkodowania, warto wybierać pomoc, która nie nadszarpnie domowego budżetu. Chociaż w porównywalnym czasie praca osuszaczy jest bardziej kosztowna niż użytkowanie niektórych urządzeń o podobnym działaniu, to właśnie dzięki osuszaczom można uzyskać zamierzone efekty.

  • Istotą usuwania szkód wodnych jest w tym przypadku możliwość ustawienia trybu oraz czasu pracy urządzenia. Oznacza to, że osuszacz wyłączy się i nie będzie pobierać energii, gdy temperatura lub poziom wilgotności otoczenia osiągnie ustawioną na panelu sterowania wartość.
  • Co równie ważne, stosowane obecnie osuszacze są energooszczędne z racji zastosowanych w nich systemów oraz rozwiązań. Już na etapie produkcji zadbano o niski pobór energii elektrycznej podczas właściwych prac. Rachunek za energię będzie tego najlepszym potwierdzeniem.
  • Skrócenie całego procesu osuszania jest rezultatem powyższych, a przy tym również znacznie obniża koszt danej realizacji. Urządzenia te pracują szybko i wydajnie, jednocześnie równomiernie oraz harmonijnie, zapobiegając przegrzaniu czy przesuszeniu wnętrz.

Operator może ograniczyć częstotliwość dojazdów na miejsce osuszania, gdy odczyty kontrolne wykonuje zdalnie poprzez system kontroli ES. W opcji bez zdalnego sterowania ustawiany jest timer.

Osuszanie idealnie dopasowane. Tak zmniejszamy zużycie energii

Najprostszym trybem działania osuszaczy jest tzw. osuszanie ręczne (symbol na wyświetlaczu panelu sterowania: MAN), podczas którego urządzenie jest stale włączone i pracuje do momentu wyłączenia przez operatora. Bardziej ekonomiczne są jednak inne tryby, w których następuje automatyczny pomiar – osuszacz wyłącza się, gdy pomiary będą zgodne z wcześniejszymi ustawieniami. Jakie są zatem tryby kontroli poza opcją MAN?

Osuszanie do wybranej wartości wilgotności względnej – wartość oznaczona na wyświetlaczu symbolem RH, wyrażona w procentach.

  • Osuszacz wyłącza się samoczynnie, gdy wilgotność względna powietrza w danym pomieszczeniu zmniejszy się do określonej wartości.
  • W pomieszczeniach użytkowych są to wartości w przedziale 40 – 60%.

Praca urządzenia do wybranej wartości wskaźnika parowania – oznaczone symbolem X, a jednostką wilgotności właściwej jest g/kg.

  • Oznacza to, że urządzenie wyłączy się, gdy osiągnie odpowiednią zawartość pary wodnej na kilogram powietrza wilgotnego.
  • Wystarczająca jest wartość 8 g/kg.

Działanie do uzyskania wybranej wartości temperatury punktu rosy – gdy rozpoczyna się proces skraplania pary wodnej zawartej w powietrzu, możliwe jest pochłonięcie wilgoci przez osuszacz.

  • Tzw. punkt rosy mierzony jest w °C i obliczany z uwzględnieniem temperatury otoczenia oraz aktualnej wilgotności względnej.
  • Urządzenie wyłącza się, gdy zostanie osiągnięta temperatura pozwalająca na bezpieczne korzystanie z pomieszczeń.

W trybie HYG natomiast za proces osuszania odpowiada zewnętrzny higrostat. Prawidłowo podłączony do osuszacza zbiera precyzyjne pomiary i wspomaga jego działanie.

Do usuwania szkód wodnych z mniejszych oraz większych przestrzeni

Szkody i zniszczenia spowodowane przez wilgoć to zarówno niewielka plama pod parapetem od nieszczelnego okna, jak też zalany cały sufit, gdy piętro wyżej doszło do pęknięcia przewodów wodociągowych. Aby usuwanie szkód wodnych kosztowało mniej należy działać szybko, precyzyjnie, z uwzględnieniem warunków panujących w danym pomieszczeniu. Tylko wtedy skorzystanie z usług osuszania będzie opłacalne.

Menu